Behandling

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Funksjonelle plager hos spedbarn
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager
  • Idrettsskader

I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

– Norsk Osteopatforbund

Hva kan du forvente hos osteopaten?

1. Sykehistorie/anamnese

Ved første konsultasjon starter osteopaten med å spørre deg om noen spørsmål angående dine plager og sykehistorie. Her kan du beskrive med dine egne ord hvordan smerten/plagen oppleves. Deretter vil osteopaten stille deg noen oppfølgingsspørsmål relatert til ditt problem. 

Osteopaten ønsker å hjelpe deg, og tar seg god tid til samtalen. Dette for å skaffe mest mulig informasjon for å kunne kartlegge sammenhenger mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Samtalen er grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling.

Jeg er medlem av Norsk Osteopatforbund og er derfor lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse

I undersøkelsen vil osteopaten foreta en grundig undersøkelse av hele kroppen. Dette innebærer bl.a. inspeksjon av holdningsmønsteret, avvergestillinger, asymmetrier og så videre. Osteopaten utfører en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse samt ulike tester. 

Palpasjon (kjenne med hendene), er en sentral del av osteopatens verktøy for å kunne kartlegge årsakene til plagene og finne de viktigste dysfunksjonene i kroppen.

Osteopaten vil alltid utelukke om det foreligger noen «røde flagg», og tar stilling til om det er trygt å behandle deg. Hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henvises du til spesialist for videre utredning.

 

 3. Behandling

Osteopaten utfører ulike manuelle teknikker som bl.a leddmanipulasjon, lette bløtvevsteknikker, muskeltøyninger, avspenning, triggerpunktbehandling og mobilisering.  Osteopaten tar i betraktning de fem osteopatiske modellene i sin behandling som eksempelvis muskel- og skjelettsystemet og den respiratoriske sirkulatoriske modell. 
 
Kroppen vil kontinuerlig tilpasse seg stressfaktorer av fysisk og mental art. En dysfunksjon kan derfor føre til smerter andre steder i kroppen enn der problemet foreligger. Derfor er osteopaten opptatt av å se på sammenhengen, og gi deg en helhetlig behandling. 

 
Velkommen! 
Lukk meny